Poradnik
Witaj
w świecie WEB3!
W tym poradniku pokażemy, jak we właściwy sposób skonfigurować portfel, żeby móc w pełni korzystać z tokenów FAME!
Pobieranie i konfiguracja portfela
Proszę wybrać jedną z aplikacji poniżej, a następnie użyć jej do stworzenia portfela postępując zgodnie z instrukcją.
iOS
MetaMask Trust Wallet
ANDROID
MetaMask Trust Wallet
Ty wybierasz portfel, którego chcesz użyć. MetaMask i Trust Wallet mają te same funkcje i można je wykorzystywać do przechowywania tokenów i kryptowalut.
Można mieć oba te portfele, ale pamiętaj, że w grze FAME nie można korzystać z nich jednocześnie.
Konfiguracja portfela Metamask
Aby móc w pełni korzystać z tokena FAME, postępuj zgodnie z instrukcją poniżej:
Dodaj BSC Mainnet do portfela Metamask.
1.
Włącz aplikację. Kliknij ikonkę „Więcej” w lewym górnym rogu ekranu głównego.
2.
Przejdź do Ustawień.
3.
Wybierz w Ustawieniach zakładkę „Sieci”...
4.
Kliknij “Dodaj sieć”.
5.
Z listy wybierz BNB Smart Chain.
6.
Zatwierdź dodanie sieci do portfela.
7.
Zmień sieć, potwierdzając przyciskiem wskazanym niżej.

Network Name: Smart Chain

RPC Url: https://bsc-dataseed.binance.org/

Chain ID: 56

Symbol: BNB

Block Explorer URL: https://bscscan.com

Pierwsza część instalacji gotowa. Przejdź do następnego kroku i zaimportuj token FAME do portfela.
Importowanie tokena FAME do portfela
1.
W menu głównym kliknij „Importuj Tokeny”.
2.
Przejdź do zakładki „Niestandardowy token”.
3.
Wpisz parametry tokena FAME (patrz poniżej) i naciśnij przycisk „Importuj”.
4.
Kliknij na czerwoną ikonkę portfela w prawym górnym roku, żeby połączyć grę FAME z portfelem.

Token Address: 0x28ce223853d123b52c74439b10b43366d73fd3b5

Token Symbol: FAME

Token of Precision: 18

Gratulacje! Udało Ci się założyć portfel. Od tej pory tokeny FAME są widoczne w portfelu i możesz je wykorzystywać do zawierania transakcji.
Konfiguracja portfela Trust Wallet
Aby w pełni móc korzystać z tokena FAME w portfelu Trust Wallet, postępuj zgodnie z instrukcją poniżej:
Importowanie tokena FAME do Trust Wallet
1.
W menu głównym wybierz ikonkę „więcej” w prawym górnym rogu.
2.
Przejdź na dół ekranu, kliknij „Dodaj niestandardowy token”.
3.
Wpisz parametry tokena FAME (patrz poniżej) i naciśnij „Zapisz”.
4.
Kliknij na czerwoną ikonkę portfela w prawym górnym rogu, żeby połączyć grę FAME z portfelem.

Network: Smart Chain

Contract Address: 0x28ce223853d123b52c74439b10b43366d73fd3b5

Name: FAME MMA

Symbol: FAME

Decimals: 18

Jak poprawnie podłączyć Trust Wallet aby dokonać zakupu
1.
Po wybraniu portfela w oknie podłączania - kliknij w przycisk “Main Wallet”.
2.
Wybierz z listy BNB Smart Chain (info. Trust Wallet automatycznie podłącza Cię do blockchaina Ethereum. Należy zmienić sieć ponieważ FAME TOKEN działa na sieci Binance).
3.
Poprawnie wybrana siec pozwoli Ci uniknąć problemów przy dokonywaniu transakcji.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli nie udało Ci się połączyć z portfelem:
  1. Spróbuj ponownie połączyć aplikację z portfelem
  2. Zrestartuj obie aplikacje